Radomianie dla Demokracji

Świętowaliśmy 30 lat Wolności

Świętowaliśmy 30 lat Wolności

4 czerwca spotkaliśmy się w parku im. Tadeusza Kościuszki aby świętować 30. rocznicę pierwszych, częściowo wolnych wyborów. 30 lat temu Polacy zdecydowali, że wolność jest najważniejsza, że Polakom drogie są ideały solidarności i demokracji.

Spotkanie rozpoczęliśmy od złożenia życzeń Członkowi naszego Stowarzyszenia Ireneuszowi Czarneckiemu, który w tym dniu obchodził siedzemdziesiąte urodziny. Irek jest zasłużonym działaczem Solidarności, kilkakrotnie karanym i prześladowanym za swoją działalność opozycyjną 

Jako pierwszy głos zabrał mecenas Borysław Szlanta wspominając lata, w których zgromadzenia takie jak te nie mogły się odbywać ale wolność żyła w nas i naszych marzeniach. Następnie odczytał fragmenty preambuły Konstytucji, która dla nas jest szczególnie ważna. Swoją wypowiedź Borysław Szlanta zakończył wierszem Stanisława Barańczaka "pan tu nie stał".
Głos również zabrał Ireneusz Domański nawiązując do obchodów święta 4 czerwca w Gdańsku i słów mecenasa Szlanty podkreślił jak ważne były wybory w 1989 roku i jaki wpływ miały na dalsze losy naszego kraju. Na zakończenie Ireneusz Domański przeczytał wiersz Czesława Miłosza "Który skrzywdziłeś".

W części artystycznej wystąpił Paweł Mosiołek dzięki, któremu mogliśmy wysłuchać kilku Jego autorskich piosenek - między innymi protest song "Moja Wolność", a na zakończenie zaśpiewaliśmy wspólnie "Mury". Rozdaliśmy sto reprintów słynnego plakatu zaprojektowanego przez Tomasza Sarneckiego "W samo południe"

Następnie przeszliśmy do Kawiarni Parkowa przy, której zainstalowana została mała wystawa zdjęć Jerzego Szepetowskiego ze stadionu radomskiej Broni, na którym odbył się wiec wyborczy w 1989 roku. W kawiarni Parkowa spełniliśmy również Toast za Wolność kończący nasze spotkanie.

Bardzo dziękujemy radomianom za udział w naszych uroczystościach oraz panu Mecenasowi Borysławowi Szlancie, Ireneuszowi Domańskiemu i Pawłowi Mosiołkowi.

Galeria


Łańcuch światła Radom
Marsze wolności
Manifestacje radom