Radomianie dla Demokracji

Nasz głos ma MOC!

Nasz głos ma MOC!

Stajemy przed wyborem, który na kilka lat uzależni nasze miasto od ludzi jakich wybierzemy. Musimy zdać sobie sprawę z tego, jaką mamy moc uczestnicząc w wyborach samorządowych. Pamiętać należy, że to właśnie nasze władze samorządowe odpowiadają za ośrodki zdrowia, szkoły, szpitale za ciepło w naszych domach i za dostarczanie wody. Do kompetencji władz samorządowych należy również organizacja życia kulturalnego, transport miejski i nasze bezpieczeństwo.

Musimy wybrać mądrze, nie sugerujmy się sloganami wyborczymi ale przyjrzyjmy się co kandydaci mają nam do oferowania i co zrobili do tej pory. Porozmawiajmy o kandydatach z naszymi sąsiadami i przyjaciółmi, przeczytajmy ich życiorysy i uczestniczmy w spotkaniach przedwyborczych.

Od pierwszych wyborów samorządowych w Polsce upłynęło prawie 30 lat. Samorządność bardzo  się  w  tym  czasie  zmieniła.  Wielu  wyborców  nie  pamięta  już  49  województw i  niepodzielnej władzy wojewodów mianowanych przez władze centralne. Z badań CBOS przeprowadzonych dla Fundacji Batorego w styczniu 2018 wynika, że Polacy dobrze oceniają samorządy lokalne. 47% opowiada się za dalszą decentralizacją władzy, a jedynie 8% jest odmiennego zdania. Co ciekawe, aż 60% Polaków uważa, że ma realny wpływ na sprawy gminy,  podczas  gdy  na  sprawy  kraju  tylko  40%.  Dla 32% Polaków wybory samorządowe są ważniejsze niż parlamentarne.

Zauważamy system "degradacji" niektórych kandydatów z partii rządzącej, którzy mimo swojego o wiele "wyższego" stanowiska, poleceniem partyjnym są skazywani na kandydowanie w wyborach samorządowych. Wynika to z braku kadr i odpowiednich osób które mogłyby ich reprezentować, syndrom "krótkiej ławki" dotknął PiS w wielu miejscowościach - również w Radomiu.

Dlatego też postanowiliśmy wesprzeć Radosława Witkowskiego, jako naszego kandydata na prezydenta miasta Radomia.

Galeria


Łańcuch światła Radom
Marsze wolności
Manifestacje radom